Happy Company Employees Joining Parts of Jigsaw Puzzle during Work Meeting or Team Building Activity
White Neon Button

Read in english

Read in english

Frantsiis: eelised ja võimalused


Tere tulemast Eesti Frantsiisiühingu blogi lehele.

Tutvustame Teile frantsiisiäri maailma, mis on ainulaadne ärimudel, ühendades ettevõtluse ja juba end tõestanud edukad strateegiad. Selle postituse eesmärk on tutvustada frantsiisikontseptsiooni, selle eeliseid ja põhjuseid - miks see võiks olla järgmine suur samm nii tulevastele ettevõtjatele kui ka juba kogenud äridele.


Mis on frantsiis?

Frantsiis on ärimudel, kus frantsiisiandja – ärisüsteemi ja brändi omanik – annab frantsiisivõtjale õiguse tegutseda selle süsteemi ja nime all. See mudel on strateegiline partnerlus, mis toob kasu mõlemale osapoolele: frantsiisiandja laiendab oma brändi, samal ajal kui frantsiisivõtja alustab ettevõtlusteekonda tuntud brändi ja tõestatud ärimudeliga, mistõttu on see suurepärane äri alustamise võimalus.


Frantsiis kui ärivõimalus Eestis


Frantsiis avab Eestis uksed ettevõtluse laiendamiseks, pakkudes tugevat kasvumudelit. See annab kohalikele ettevõtjatele võimaluse integreerida rahvusvaheliselt tunnustatud brände Eesti turule. Tänu frantsiisikontseptsioonile tekib Eesti enda brändidel võimalus kasvada ja laieneda nii kohalikul kui ka ülemaailmsel turul.


Businesswoman Holding Small Shop Model

Frantsiisi eelised

 1. Brändi tuntus: frantsiisivõtjad saavad kasu juba turul usaldust ja tuntust omavast brändist.
 2. Tõestatud ärimudel: frantsiis vähendab riske, mis on tavaliselt seotud uue ettevõtte alustamisega.
 3. Tugi ja koolitus: frantsiisiandjad pakuvad pidevat tuge ja koolitust.
 4. Võrgustiku tugevus: frantsiisisüsteemi kuulumine tähendab laiema võrgustiku osaks olemist.


Kas frantsiis on teie jaoks õige valik?

Frantsiis sobib ideaalselt inimestele, kes soovivad juhtida oma äri, kuid eelistavad väiksema riskiga mudelit. See sobib neile, kes hindavad frantsiisiettevõtte taga olevat võrgustikku ja tugisüsteemi, olgu siis eesmärk kas äri laiendamine või ettevõtlusse sisenemine.


Eesti Frantsiisiühing on pühendunud eduka frantsiisikogukonna edendamisele. Meie roll on jagada väärtuslikku teavet ja juhtnööre, aidates frantsiisiäri maailmas orienteeruda ning suunates ettevõtjaid professionaalsete frantsiisinõustajate juurde, kes pakuvad spetsialiseeritud tuge ja nõuandeid.


White Facebook Logo Social Media Icon
Black Instagram Logo
LinkedIn Logo 蓝白领英社交媒体

02.01.2024

Happy Company Employees Joining Parts of Jigsaw Puzzle during Work Meeting or Team Building Activity

Franchising: Advantages

and Opportunities


Welcome to the Estonian Franchise Association's blog.

Here, we explore the franchising business - a distinctive model blending entrepreneurship with proven strategies. This post aims to illuminate the concept of franchising, highlighting its benefits and explaining why it's a valuable step for both aspiring and seasoned businesses.


Understanding Franchising

A franchise is a business arrangement where the franchisor, the owner of a business system and brand, grants the franchisee the right to operate under their system and brand name. This strategic partnership benefits both sides: franchisors extend their brand reach, while franchisees embark on their business journey with an established brand and a tested model, offering an excellent startup opportunity.


Franchising: A Gateway to Business Expansion in Estonia


In Estonia, franchising presents a robust model for business growth. It enables local entrepreneurs to bring globally recognized brands to the Estonian market and provides an avenue for Estonian brands to expand both locally and internationally.


Businesswoman Holding Small Shop Model

Benefits of Franchising

 1. Brand Awareness: Franchisees gain from the established trust and recognition of the brand in the market.
 2. Proven Business Model: Franchising mitigates risks often associated with launching a new business.
 3. Ongoing Support and Training: Franchisors provide continual backing and training.
 4. Network Benefits: Being part of a franchise system means access to an extensive network.


Is Franchising Right for You?

Franchising is ideal for those seeking to manage their own business with a lower risk profile. It's well-suited for individuals who appreciate the network and support structure behind a franchise entity, whether for business expansion or venturing into entrepreneurship.


The Estonian Franchise Association is dedicated to fostering a thriving franchise community. Our mission is to disseminate essential information and guidelines, aiding in navigating the franchising landscape and connecting entrepreneurs with professional franchise consultants for specialized support and advice.White Facebook Logo Social Media Icon
Black Instagram Logo
LinkedIn Logo 蓝白领英社交媒体

02.01.2024

Franchise business,Businessman hand choose wooden blog with franchise marketing icons Store. Franchise business concept.
White Neon Button

Read in english

Read in english

Frantsiisi Ajalugu:

Esimestest Sammudest Tänaseni

Frantsiismudel on tänaseks kujunenud üheks edukaimaks ja levinumaks ärimudeliks maailmas, kuid selle juured ulatuvad tagasi palju kaugemasse minevikku, kui võiksime arvata. Selles blogipostituses vaatleme lähemalt ajaloolisi brände, mis on olnud frantsiisikontseptsiooni arengus kesksel kohal, ning analüüsime, kuidas need esimesed frantsiisid on mõjutanud tänase ärimaailma tavasid.


Singer õmblusmasinad: Frantsiisi algus

Frantsiisi ajalugu sai alguse 1850. aastatel, kui Singer Sewing Machine Company hakkas oma õmblusmasinaid läbi litsentseeritud müügikohtade müüma. Kuigi Singeri esimene katse frantsiisiga alustamisel ei olnud täielikult edukas, pani see aluse frantsiisikontseptsiooni arengule. Singeri mudel näitas, kuidas ettevõtted saavad oma tooteid tõhusalt levitada, säilitades samal ajal kvaliteedikontrolli ja brändi ühtsuse.

Coca-Cola: Jook, mis Võitis Maailma


Coca-Cola frantsiis sai alguse 1901. aastal, kui ettevõte andis välja oma esimese frantsiisi Georgia Coca-Cola Bottling Company'le. See oli geniaalne käik, mis võimaldas Coca-Colal ületada logistilisi väljakutseid, kuna frantsiisivõtjad said siirupit kohapeal pudeldada. See kontseptsioon aitas Coca-Colal saavutada kiiret laienemist ja tugevdada oma positsiooni jookide turul.

3 bottle of cola cartoon watercolor

General Motors: Autotööstuse revolutsioon

General Motors võttis 1898. aastal kasutusele frantsiisikontseptsiooni, andes oma esimese frantsiisi William E. Metzgerile Detroitis. See märkimisväärne samm aitas General Motorsil lahendada jaotusprobleeme, suurendada autode kättesaadavust ja mängis suurt rolli autotööstuse laienemises ja levikus.

McDonald's: Frantsiisimudeli täiustamine

Kui rääkida frantsiisist, ei saa üle ega ümber McDonald'sist. Alates oma esimese restorani avamisest 1940. aastal on McDonald's olnud frantsiisimudeli täiuslik näide. Selle standardiseeritud toimingud ja kvaliteedikontroll on muutnud McDonald'si üheks maailma tuntuimaks ja edukaimaks frantsiisiks. McDonald's on hea näide sellest, kuidas frantsiis võimaldab ettevõtjatel kaasa lüüa juba tõestatud ärimudelis, pakkudes samas võimalust säilitada teatud määral iseseisvust.


Frantsiis on läbi ajaloo tõestanud oma paindlikkust ja arenguvõimet, pakkudes jätkusuutlikke ärimudeleid erinevates sektorites. Singer õmblusmasinatest McDonald'si restoranideni – need ajaloolised frantsiisid on oluliselt mõjutanud tänapäeva ärimaailma kujunemist. Tänu frantsiisile avanevad ettevõtjatele erakordsed võimalused oma äri arendamiseks, toetudes juba tuntud ja tõestatud kaubamärkidele ning ärimudelitele, mis soodustavad innovatsiooni ja edu ärivaldkonnas.

White Facebook Logo Social Media Icon
Black Instagram Logo
LinkedIn Logo 蓝白领英社交媒体

15.01.2024

Franchise business,Businessman hand choose wooden blog with franchise marketing icons Store. Franchise business concept.

Franchise History: From the Early Steps to Today

The franchise model has evolved into one of the most successful and widespread business approaches in the world. However, its roots stretch back further than you might think. This blog post delves into historical brands that played a pivotal role in the development of the franchise concept and examines how these early franchises shaped the practices of today's business world.

Singer Sewing Machines: The Dawn of the Franchise

The story of franchising begins in the 1850s with the Singer Sewing Machine Company. They pioneered distributing their sewing machines through licensed retail outlets. Although Singer's initial venture into franchising did not meet with complete success, it laid the groundwork for the evolution of the franchise concept. The Singer model demonstrated how companies could effectively distribute their products while maintaining quality control and brand unity.

Coca-Cola: A Beverage that Conquered the World

The Coca-Cola franchise began in 1901 when the company issued its first franchise to the Georgia Coca-Cola Bottling Company. This ingenious move allowed Coca-Cola to overcome logistical challenges since franchisees could bottle the syrup locally. This concept enabled Coca-Cola to rapidly expand and strengthen its position in the beverage market.

3 bottle of cola cartoon watercolor

General Motors: Revolutionizing the Auto Industry

In 1898, General Motors adopted the franchise concept, granting its first franchise to William E. Metzger in Detroit. This significant step helped General Motors solve distribution issues and increased the accessibility of their automobiles. The franchise model implemented by GM played a central role in the expansion and spread of the auto industry, marking an essential phase in the automotive sector's evolution.

McDonald's: Refining the Franchise Model

When discussing franchising, McDonald's inevitably comes to mind. Since opening its first restaurant in the 1950s, McDonald's has become the epitome of the franchise model. Its standardized operations and quality control have turned it into one of the world's most recognized and successful franchises. McDonald's exemplifies how a franchise can offer entrepreneurs the chance to participate in a proven business model while retaining a degree of independence.


Franchising has historically shown its ability to adapt, evolve, and provide a sustainable business model across various sectors. From Singer sewing machines to McDonald's restaurants – these historical examples of franchises have shaped the business world of today.

White Facebook Logo Social Media Icon
Black Instagram Logo
LinkedIn Logo 蓝白领英社交媒体

15.01.2024

Global Opportunity

Frantsiisi mitmekesine maailm:

Erinevad frantsiisimudelid

Täna heidame pilgu neljale erinevale frantsiisimudelile, mis erinevad nii investeeringu suuruse kui ka juhtimisstruktuuri poolest - tootefrantsiisile, investeerimisfrantsiisile, konverteerimisfrantsiisile ja äriformaadi frantsiisile.


Tootefrantsiis - toodete edasimüük

Tootefrantsiis, mis on tootepõhine ärimudel, võimaldab frantsiisivõtjal müüa frantsiisiandja tooteid ja osutada teenuseid. Erinevalt teistest frantsiisitüüpidest ei sisalda tootefrantsiis terviklikku ettevõtte juhtimissüsteemi. Pigem keskendub see kaubamärgi ja konkreetsete toodete levitamisele. USA jaemüügi suurima osa moodustavad just tootefrantsiisid - alates autode ja varuosade müügist kuni kodumasinate ja müügiautomaatideni.

Investeerimisfrantsiis: kapitalimahukas äriarendus

Investeerimisfrantsiis nõuab märkimisväärset kapitaliinvesteeringut ja on seetõttu suuremahuline ettevõtmine. Frantsiisivõtja rollis on investor, kes toob lauale nii rahalised vahendid kui ka juhtimismeeskonna. Need frantsiisid sobivad hästi ettevõtjatele, kes on valmis panustama suurelt, kuid soovivad samas kasu lõigata tõestatud ärimudelitest.

Investment Management

Konverteerimisfrantsiis: olemasoleva äri frantsiisiks muutmine

Konverteerimisfrantsiis on unikaalne hübriid, mis võimaldab olemasolevatel ettevõtetel muutuda frantsiisiüksusteks, adopteerides frantsiisiandja kaubamärgid ja turundusstrateegiad. See on atraktiivne mudel ettevõtetele, mis soovivad laieneda ja tõsta oma turuosa, kasutades ära frantsiisiandja tuntust ja toetust.

Äriformaadi frantsiis: terviklik süsteem

Äriformaadi frantsiis on kõige levinum frantsiisimudel. See hõlmab frantsiisiandja kaubamärgi all tegutsemist, kasutades tõestatud süsteemi toodete või teenuste turustamiseks. Frantsiisiandja pakub kõike - alates üksikasjalikust äriplaanist kuni põhjaliku väljaõppe ja järjepideva toetuseni.Eelkõige eelistatakse seda mudelit toitlustuse, jaekaubanduse ja teenindussektori valdkondades, kus tugev kaubamärk ja positiivne kliendikogemus on edu võtmeks.


Iga frantsiisimudel pakub võimalust kasutada ära olemasolevaid kaubamärke ja süsteeme, luues samas uusi ärivõimalusi. Olenemata sellest, kas olete investeerimisvõimalusi otsiv ettevõtja või soovite oma olemasolevat ettevõtet laiendada, pakub frantsiisimudel mitmekülgseid võimalusi edukaks äritegevuseks.


Frantsiisimudel on oma alguse aegadest näidanud vastupidavust ja kohanemisvõimet, pidevalt arenenud, pakkudes ettevõtjatele uusi võimalusi ja väljakutseid. Ärimaailma tänane maastik on rikas frantsiiside poolest, mis soodustavad innovatsiooni ja kindlustavad edu ärivaldkonnas.

White Facebook Logo Social Media Icon
Black Instagram Logo
LinkedIn Logo 蓝白领英社交媒体

29.01.2024

Global Opportunity

The Diverse World of Franchising:

Exploring Different Models

Today, we explore four distinct franchising models, each differing in investment scale and management structure - product franchising, investment franchising, conversion franchising, and business format franchising.


Product Franchising: A Focus on Product Resale

Product franchising, a model centered around product-based business, allows franchisees to sell and provide services related to the franchisor’s products. Unlike other types of franchises, product franchising does not include a comprehensive business management system. Instead, it focuses on brand promotion and the distribution of specific products. Product franchises, ranging from car and spare parts sales to home appliances and vending machines, constitute a significant portion of the U.S. retail market.

Investment Franchising: Capital-Intensive Business Development

Investment franchising demands significant capital investment, making it a large-scale venture. The franchisee acts as an investor, providing both financial resources and a management team. This model suits entrepreneurs ready to make substantial investments while leveraging proven business models.

Investment Management

Conversion Franchising: Transforming Existing Businesses

Conversion franchising is a unique hybrid model that allows existing businesses to become franchise units by adopting the franchisor’s brands and marketing strategies. This model is attractive for businesses looking to expand and increase market share by leveraging the franchisor’s reputation and support.

Business Format Franchising: A Comprehensive System

The most common franchising model is the business format franchise. It involves operating under the franchisor’s brand and using a proven system for marketing products or services. The franchisor provides everything from detailed business plans to thorough training and ongoing support. This model is particularly favored in sectors like catering, retail, and services, where a strong brand and positive customer experience are key to success.


Each franchising model offers the opportunity to leverage existing brands and systems while creating new business opportunities. Whether you're an entrepreneur seeking investment opportunities or looking to expand your current business, franchising offers diverse paths to successful business operations.


Franchising has shown resilience and adaptability since its inception, continually evolving to offer new opportunities and challenges to entrepreneurs. Today's business landscape is rich in franchises that foster innovation and secure success in the business world.


White Facebook Logo Social Media Icon
Black Instagram Logo
LinkedIn Logo 蓝白领英社交媒体

29.01.2024

White Neon Button

Read in english

Read in english

Frantsiisiketid eestis

Kas teadsid, kui palju on Eestis loodud edukaid frantsiisikette?

Täna heidame pilgu neljale silmapaistvale näitele: Peetri Pizza, Pizzakiosk, Beautiful Me ja Coffee IN, uurides nende edu saladusi ja saades inspiratsiooni, et avardada arusaama sellest, kuidas innovatsioon, kliendikesksus ja kvaliteet on võti edukaks äriks.

PEETRI PIZZA - nr. 1

Peetri Pizza, üle 50. müügikohaga on Eesti vanim ja tuntuim frantsiisikett, pakkudes autentset maitseelamust alates 1990. aastast. Nende edu tugineb aastatepikkusele kogemusele, kvaliteetsele tootele ja pidevale uuenduslikkusele. 2023. aastal avas Peetri Pizza esimese restorani Lätis, püstitades eesmärgi vallutada kogu Baltikumi toitlustusturg.

PIZZAKIOSK - innovatsioon ja kvaliteet

Pizzakiosk on tuntud oma uuenduslike lahenduste ja kvaliteetsete toodete poolest, mis on võitnud klientide südamed üle Eesti. Frantsiisivõtjatele pakutakse põhjalikku väljaõpet ja tuge, et tagada kõikjal ühtlaselt kõrge kvaliteet, kasutades kõrgkvaliteedilist toorainet. Tänaseks on Pizzakiosk kasvanud märkimisväärseks frantsiisivõrgustikuks üle Eesti, pakkudes erinevaid kohalikke maitseid oma müügikohtades.

BEAUTIFUL ME - ilumaailma pärl

Beautiful Me on revolutsiooniline ilubränd, mis on tuntud oma rullmassaažiteenuste poolest Eestis. Kasutades frantsiisimudelit on Beautiful Me laienenud välismaale, jagades oma edukat ja toimivat terviklahendust äripartneritega ning tuues turule tugeva turunduse ja ühendades frantsiisivõtjad Beautiful Me rullmassaaži perekonnaga. Nende edu valemiks on kvaliteet, klientide rahulolu ja brändi tugev positsioneerimine turul.

COFFEE IN - kohvielamus

Coffee IN sündis eesmärgiga tuua parimatest värskelt röstitud kohviubadest valmistatud joogid Eesti turule ja on tuntud oma kvaliteetse take-away kohvi poolest. Tänu kõrgkvaliteetsele kohvile ja kliendikesksele teenindusele on nad frantsiisiketina suutnud luua järjepideva kohvikultuuri elamuse, mis peegeldab nende kirge ja pühendumust.


Eesti frantsiisi edulood näitavad, kuidas frantsiisimudel võimaldab kiiret laienemist ja brändi tuntuse kasvu, kinnitades, et õige lähenemisega on võimalik saavutada märkimisväärset edu nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel tasandil.


Eesti Frantsiisiühingu missioon on aidata ettevõtjatel leida õige tee oma ideede elluviimiseks läbi frantsiisimudeli. Pakume nõustamist ja teeme koostööd vastava ala spetsialistidega!


Huvi korral võta meiega ühendust!


White Facebook Logo Social Media Icon
Black Instagram Logo
LinkedIn Logo 蓝白领英社交媒体

23.02.2024


FRANCHISE CHAINS IN ESTONIA


Did you know how many successful franchise chains have been created in Estonia?

Today, we take a look at four outstanding examples: Peetri Pizza, Pizzakiosk, Beautiful Me, and Coffee IN, exploring their secrets to success and drawing inspiration to broaden our understanding of how innovation, customer focus, and quality are keys to a successful business.


PEETRI PIZZA - No. 1

Peetri Pizza, with over 50 outlets, is Estonia's oldest and most well-known franchise chain, offering an authentic taste experience since 1990. Their success is based on years of experience, quality products, and continuous innovation. In 2023, Peetri Pizza opened its first restaurant in Latvia, setting a goal to conquer the entire Baltic food service market.

PIZZAKIOSK - Innovation and Quality

Pizzakiosk is known for its innovative solutions and quality products that have won the hearts of customers across Estonia. Franchisees are offered comprehensive training and support to ensure uniformly high quality using high-quality raw materials. Today, Pizzakiosk has grown into a significant franchise network in Estonia, offering various local flavors at its outlets.

BEAUTIFUL ME - The Pearl of the Beauty World

Beautiful Me is a revolutionary beauty brand known for its roller massage services in Estonia. Using the franchise model, Beautiful Me has expanded abroad, sharing its successful and functional complete solution with business partners, bringing strong marketing to the market, and uniting franchisees in the Beautiful Me roller massage family. Their formula for success is quality, customer satisfaction, and strong brand positioning in the market.

COFFEE IN - Coffee Experience

Coffee IN was founded with the aim of bringing drinks made from the best freshly roasted coffee beans to the Estonian market and is known for its quality take-away coffee. Thanks to high-quality coffee and customer-focused service, as a franchise chain, they have managed to create a consistent coffee culture experience that reflects their passion and dedication.


Estonian franchise success stories show how the franchise model allows for rapid expansion and brand recognition growth, confirming that with the right approach, significant success can be achieved both locally and internationally.


The Estonian Franchise Association's mission is to help entrepreneurs find the right path to realizing their ideas through the franchise model. We offer consulting and collaborate with specialists in the field! If you are interested, feel free to contact us for more information or guidance on your entrepreneurial journey.


White Facebook Logo Social Media Icon
Black Instagram Logo
LinkedIn Logo 蓝白领英社交媒体

23.02.2024

Magnifying Glass
White Neon Button

Read in english

Read in english


Frantsiisimudel:

Kas sinu ettevõtte tulevik?


Frantsiis on strateegia, mis võimaldab ettevõtetel laieneda märkimisväärset kapitali investeerimata.

Kuidas teada, kas see mudel sobib Sinu äriga või sobiksid hoopiski frantsiisivõtjaks?

Siin on mõned olulised kaalutlused, mis aitavad sul määratleda oma positsiooni frantsiisimaailmas.


Frantsiisiandja või frantsiisivõtja?

Frantsiisimudeli mõistmiseks tuleb esmalt aru saada, et frantsiisiandja annab õiguse kasutada oma kaubamärki ja ärisüsteemi, samal ajal kui frantsiisivõtja maksab selle õiguse eest, järgides etteantud ärimudelit. See mudel loob partnerluse, kus mõlemad pooled - frantsiisiandja ja frantsiisivõtja - töötavad ühise eesmärgi nimel. Frantsiisiandja pakub pidevat tuge ja koolitust, tagades, et frantsiisivõtjad suudavad järgida ärimudeli standardeid ja säilitada brändi mainet.

Kuidas hinnata, kas minu äri sobib frantsiisiks?

 • Ärimudeli skaleeritavus: Kas äri on võimalik kopeerida erinevates asukohtades ühtselt ja kasumlikult?
 • Unikaalsus: Sinu äri peaks pakkuma midagi unikaalset, et eristuda konkurentsist turul. See mitte ainult ei meelita ligi rohkem kliente, vaid loob ka tugeva brändiidentiteedi, mis on oluline pikaajalise edu saavutamiseks
 • Frantsiisimudeli väljatöötamine: pead olema valmis investeerima aega süsteemide ja protsesside arendamiseks, mis tagavad ühtse kvaliteedi
 • Pidev koolitus ja tugi: pead olema valmis pakkuma järjepidevat koolitust ja uuendusi, et tagada müügikohtade konkurentsivõime ja kohanemine muutuva turuga
 • Tugev kultuur ja kommunikatsioon: Edukas frantsiis vajab avatud ja ausat suhtlust ning tugevat ettevõtte kultuuri​​, et luua usaldusväärne ja toetav keskkond, mis soodustab järjepidevat arengut ja innovatsiooni


3D People with Magnifier

Mida peaksin kaaluma frantsiisivõtjaks saamisel?

 • Frantsiisi valikul on oluline valida õige valdkond, mis sobib Sinu elustiiliga, et saaksid nautida tööd, mida teed.
 • Soovitav on valida tuntud ja eduka brändiga frantsiis, et minimeerida riske ja kasutada ära brändi tugevat turupositsiooni ning klientide eelnevat usaldust ja tuntust.
 • Tuleb mõista selgelt algse investeeringu suurust ja algseid kulusid,et tagada piisavad ressursid äri käivitamiseks.
 • Veenduge, et frantsiisiandja pakub piisavalt koolitusi ja tuge.

Frantsiisimudel võib olla suurepärane võimalus ettevõtte kasvuks ilma suurte algkapitali investeeringuteta. Oluline on valida ärimudel, mis sobib teie oskuste ja elustiiliga ning on piisavalt unikaalne, et eristuda turul.


Eduka frantsiisi loomiseks on vajalikud tugevad süsteemid, pidev koolitus, tugi ja ettevõtte kultuur.

Eesti Frantsiisiühing on valmis pakkuma tuge ja nõustamist nii frantsiisivõtjale frantsiisi valikul kui ka frantsiisimudeli arendamisel.


White Facebook Logo Social Media Icon
Black Instagram Logo
LinkedIn Logo 蓝白领英社交媒体

29.02.2024

Magnifying Glass


FRANCHISE MODEL:

IS IT THE FUTURE FOR YOUR BUSINESS?


A franchise is a strategy that enables businesses to expand without significant capital investment.

How do you know if this model fits your business, or if you would be better suited as a franchisee?

Here are some key considerations to help define your position in the franchise world.

Franchisor or Franchisee?

To understand the franchise model, it's essential to first recognize that the franchisor grants the right to use their brand and business system, while the franchisee pays for this right and follows the given business model. This model creates a partnership where both parties - franchisor and franchisee - work towards a common goal. The franchisor provides ongoing support and training, ensuring that franchisees can meet the business model standards and maintain the brand’s reputation.

How to assess if my business is suitable for franchising?

 • Scalability of the business model: Can the business be replicated uniformly and profitably in different locations?
 • Uniqueness: Your business should offer something unique to stand out from the competition in the market. This not only attracts more customers but also establishes a strong brand identity, which is crucial for long-term success.
 • Development of the franchise model: You need to be willing to invest time in developing systems and processes that ensure consistent quality.
 • Ongoing training and support: You must be prepared to offer continuous training and updates to ensure the competitiveness of the outlets and their adaptation to a changing market.
 • Strong culture and communication: A successful franchise requires open and honest communication and a strong company culture to create a trustworthy and supportive environment that fosters consistent growth and innovation.


3D People with Magnifier

What should I consider when becoming a franchisee?

 • When choosing a franchise, it's important to select the right field that matches your lifestyle so you can enjoy the work you do.
 • It's advisable to choose a franchise with a known and successful brand to minimize risks and leverage the brand's strong market position and pre-existing customer trust and recognition.
 • Understand the size of the initial investment and initial costs clearly to ensure adequate resources for starting the business.
 • Ensure that the franchisor offers sufficient training and support.


The franchise model can be an excellent opportunity for business growth without the need for large initial capital investments. It's crucial to choose a business model that fits your skills and lifestyle and is unique enough to stand out in the market.

Creating a successful franchise requires strong systems, continuous training, support, and company culture.

The Estonian Franchise Association is ready to offer support and advice both in choosing a franchise for the franchisee and in developing the franchise model.

White Facebook Logo Social Media Icon
Black Instagram Logo
LinkedIn Logo 蓝白领英社交媒体

29.02.2024

Business plan strategy concept to achievement objective target.

miks ettevõtet alustades mõelda nagu frantsiisiandja?

Alustavale ettevõtjale võib jääda mulje, et frantsiis on miski, mis kuulub ainult suurtele ja juba väljakujunenud äridele. Ent frantsiisistrateegia kasutamine võib olla just see lähenemine, mis aitab uuel ettevõttel kiiresti kasvada ja laieneda. Uurime, miks võiks iga ettevõtja oma äri alustades mõelda nagu frantsiisiandja.

Kiirem laienemine, vähem kapitali

Üks suurimaid väljakutseid, millega ettevõtted laienemisel silmitsi seisavad, on kapitali leidmine. Frantsiisimudel võimaldab frantsiisiandja ettevõttel kasvada frantsiisivõtjate investeeringute abil, vähendades vajadust märkimisväärse omakapitali järele. Näiteks Subway frantsiisivõtjad opereerivad enamikku frantsiisiandja söögikohtadest üle maailma, mis on võimaldanud kaubamärgil kiiresti laieneda ja kohanduda kohalike turgude nõudmistega.

Tõhusam resursside jaotamine

Iga uus müügikoht tähendab tavapäraselt lisatööd personali haldamisel, varude juhtimisel ja operatiivsete küsimuste lahendamisel. Frantsiisimudeli korral langeb see vastutus frantsiisivõtjale, võimaldades frantsiisiandjal keskenduda müügistrateegiale ja laienemisele, mis ei tähenda ainult efektiivsemat ressursikasutust, vaid ka paremat töö- ja eraelu tasakaalu ettevõtja jaoks.


Järjepidevus ja kvaliteet

Järjepidevus loob tugeva brändi maine ja kliendilojaalsuse, mis on elulise tähtsusega igale kasvavale ettevõttele. Rahvusvaheline hotellikett Hilton on saavutanud märkimisväärse edu kasutades frantsiisimudelit, mis võimaldab neil üle maailma pakkuda ühtlast kliendikogemust. Hiltoni frantsiisivõtjad järgivad rangelt ettevõtte operatiivjuhiseid ja kvaliteedistandardeid, tagades sellega brändi maine ja kõrge teenindustaseme säilimise erinevates riikides ja kultuuriruumides.


Frantsiisistrateegiat tavapärases ärimudelis kasutades saate rakendada selle põhimõtteid isegi ilma ametlikku frantsiisivõrgustikku loomata. Alustage brändi ja -käsiraamatute arendamisest, mis määratlevad teie ettevõtte missiooni, väärtused, toote- või teenusestandardid ning brändi kuvandi. Peale käsi- ja brändiraamatute, mis aitavad tagada kvaliteeti ja järjepidevust, on oluline ka mõelda, kuidas teie ettevõtte igapäevaseid toiminguid nagu turundus ja töötajate juhtimine, paremini korraldada saab. See võib tähendada süsteemide ja protsesside loomist, mis on lihtsad, selged ja kohandatavad vastavalt sellele, kui suureks teie ettevõte kasvab. Selline lähenemine ei muuda ainult tulevast laienemist lihtsamaks, vaid aitab luua kindla vundamendi igapäevaseks juhtimiseks ja ettevõtte pikaajaliseks edukaks arenguks.


Kokkuvõttes, kui alustate ettevõtet juba frantsiisiandja mõtteviisiga, loote tugeva aluse hästi organiseeritud ja kvaliteedikesksele ärimudelile. Selline lähenemine võimaldab teil oma äri kiiremini ja väiksemate kuludega laiendada, hoides samas kindlalt kontrolli oma brändi üle ja pakkudes klientidele järjepidevat kvaliteeti läbi kogu teie ettevõtte võrgustiku.

Eesti Frantsiisiühing pakub tuge ja nõustamist nii frantsiisivõtjale frantsiisi valikul kui ka frantsiisimudeli arendamisel.

Huvi korral võta meiega ühendust!


White Facebook Logo Social Media Icon
Black Instagram Logo
LinkedIn Logo 蓝白领英社交媒体

19.03.2024

Compare Money Wage Gap

Traditsioonilise ettevõtluse ja frantsiisi erinevused

Äri laiendamise kavandamisel võivad ettevõtjad silmitsi seista valikuga: kas laieneda frantsiisimudeli kaudu või jätkata traditsioonilise ettevõtluse teed. Enne otsuse tegemist tuleb mõista, millised on kummagi ärimudeli peamised erinevused ja eelised.

Riskid ja investeeringud

🔹 Frantsiisivõtjana tegutsedes on võimalik vähendada nii algkapitali vajadust kui ka operatiivriske, kasutades ära juba tõestatud ärimudelit ja kaubamärki.

🔹 Traditsioonilises ettevõtluses peab omanik ise kandma kõik alustamisega seotud kulud ja riskid, garanteerimata ettevõtte edu.

Bränding ja turundus

🔹 Frantsiisi puhul saate kasu tugevast bränditeadlikkusest ja kesksest turundusest, mis on juba loodud ja testitud turul, kusjuures frantsiisiandja pakub sageli turundustoetust.

🔹 Iseseisva ettevõtte puhul peate ise looma ja rahastama brändi kuvandit ja turundustegevusi.

Toetus ja koolitus

🔹 Frantsiisiandjad pakuvad tavaliselt põhjalikku koolitust ja jooksvat tuge, aidates seeläbi minimeerida ettevõtte juhtimisega seotud vigu.

🔹 Iseseisva ettevõtluse korral peate leidma ise oma ressursid ja võrgustikud toetuse ja koolituse saamiseks.

mIKS EELISTADA FRANTSIISIMUDELIT LAIENEMISEL

🔹 KIIREM JA STABIILSEM KASV

Frantsiisimudel võimaldab kiiremat laienemist ja turule sisenemist, pakkudes samas stabiilsemat ja vähem riskantset viisi uute turgude vallutamiseks. Frantsiisivõtjad kasutavad ära frantsiisiandja olemasolevat mainet, mis võib kiirendada klientide usalduse võitmist ja äritegevuse kasvu.


🔹 OPERATIIVNE EFEKTIIVSUS

Frantsiisimudel pakub juurdepääsu väljakujunenud operatiivprotsessidele ja -süsteemidele, mis on oluline eelis, eriti mitme asukohaga laienemise puhul. See vähendab vajadust iga uue asukoha jaoks operatiivsüsteeme nullist üles ehitada.


🔹 ISESEISVUSE JA KOOSTÖÖ TASAKAAL

Frantsiisi ärimudel pakub unikaalset tasakaalu iseseisvuse ja koostöö vahel, võimaldades frantsiisivõtjatel juhtida oma üksust teatava autonoomiaga, samal ajal saades kasu kesksetest ressurssidest ja toetusest.


Kokkuvõttes, frantsiisimudel võib pakkuda atraktiivset alternatiivi traditsioonilisele ettevõtlusele, minimeerides samal ajal riske ja kasutades ära juba tõestatud süsteeme ja brändide tuntust. Selline lähenemine võib oluliselt suurendada Teie ettevõtte kasvu ja võimalusi uutel turgudel.


Eesti Frantsiisiühing pakub tuge ja nõustamist nii frantsiisivõtjale frantsiisi valikul kui ka frantsiisimudeli arendamisel.

White Facebook Logo Social Media Icon
Black Instagram Logo
LinkedIn Logo 蓝白领英社交媒体

09.04.2024

Compare Money Wage Gap

Differences Between Traditional Business and Franchising

When planning business expansion, entrepreneurs may face a choice: to grow through a franchising model or continue on the path of traditional business. Before making this decision, it is crucial to understand the primary differences and advantages of each business model.

Risks and Investments

🔹 As a franchisee, it is possible to reduce both the need for initial capital and operational risks by utilizing an already proven business model and brand.

🔹 In traditional business, the owner must bear all the costs and risks associated with starting up, with no guarantee of the company's success.Branding and Marketing

🔹 Franchising offers the advantage of strong brand recognition and centralized marketing that has been established and tested in the market, with franchisors often providing marketing support.

🔹 With an independent enterprise, you must create and fund your brand image and marketing activities.


CoSupport and Training

🔹 Franchisors usually offer comprehensive training and ongoing support, thereby helping to minimize business management errors.

🔹 In a traditional business model, you have to find your own resources and networks for support and training.


Why Prefer the Franchise Model for Expansion

🔹 FASTER AND MORE STABLE GROWTH

The franchising model allows for faster expansion and market entry, offering a more stable and less risky way to conquer new markets. Franchisees benefit from the existing reputation of the franchisor, which can accelerate the trust of customers and business growth.

🔹 OPERATIONAL EFFICIENCY

Franchising offers access to established operational processes and systems, which is a crucial advantage, especially when expanding to multiple locations. This reduces the need to build operational systems from scratch for each new location.

🔹 BALANCE OF INDEPENDENCE AND COLLABORATION

The franchise business model provides a unique balance between independence and cooperation, allowing franchisees to manage their unit with a certain degree of autonomy while benefiting from central resources and support.

In summary, the franchise model can provide an attractive alternative to traditional business by minimizing risks and leveraging proven systems and brand recognition. Such an approach can significantly enhance the growth and opportunities of your company in new markets.


The Estonian Franchise Association offers support and advice to both franchisees in selecting a franchise and in developing the franchising model.

White Facebook Logo Social Media Icon
Black Instagram Logo
LinkedIn Logo 蓝白领英社交媒体

09.04.2024